You are currently viewing การเดินทางสาธารณะในยุคโรคระบาด

การเดินทางสาธารณะในยุคโรคระบาด

  • Post author:
  • Post category:Blog

แม้จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดกระจายอยู่ในทั่วทุกหนทุกแห่งของประเทศ แล้ว การเดินทางสาธารณะในยุคโรคระบาด แบบนี้เราจะมีวิธีการเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย แม้มีการสั่งปิดสถานที่ที่มีคนมาชุมนุมรวมกันเป็นจำนวนมากและมีการปิดล็อกดาวน์ประเทศหลายครั้ง แต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังต้องไปทำงานตามปกติโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่สะดวกอย่างมากในการขับรถส่วนตัวไปทำงานเนื่องจากภาวะรถติด ดังนั้นคนในกรุงเทพจึงยังจำเป็นต้องเดินทางด้วยช่องทางสาธารณะอยู่ เราจะมีวิธีการสังเกตและป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโรคระบาดอย่างโรคโควิด-19 ได้อย่างไร มาฟังคำแนะนำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

การเดินทางสาธารณะในยุคโรคระบาด มีมาตรการอย่างไร

กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการบังคับใช้เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดโรคระบาดจากการใช้เส้นทางการเดินทางสาธารณะ โดยมีกฎบังคับใช้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางสาธารณะ โดยที่นั่งภายในรถนั้นจะต้องบังคับเว้นที่ว่างไว้ไม่ให้ผู้โดยสารนั่งติดกันเด็ดขาด และยังต้องจอดพักรถเพื่อระบายอากาศภายในรถตามความสมควร 

และในการรับส่งแต่ละรอบก่อนการรับผู้โดยสารรอบใหม่ จะต้องทำความสะอาดภายในรถและฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งหมดทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และยังบังคับให้ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและลดการพูดคุยที่ไม่จำเป็นสำหรับการให้บริการลงอีกด้วย

วิธีการระวังตัวเมื่อต้องเดินทางด้วยช่องทางสาธารณะ

นอกจากหน้ากากอนามัยที่ทุกคนจำเป็นต้องสวมตลอดเวลาแล้วปกติตามสถานที่ต่างๆจะมีเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้บริการสำหรับทุกคนอยู่แล้ว แต่หากเรามีความจำเป็นจะต้องเดินทางด้วยช่องทางสาธารณะบ่อยบ่อยควรพกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ติดตัวไว้ตลอดเวลาและหมั่นฉีดทำความสะอาดก่อนและหลังการสัมผัสสิ่งของต่างๆทุกครั้ง เมื่อมีโอกาสให้เข้าห้องน้ำล้างมือด้วยสบู่ เพราะแม้จะฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อแต่ก็ยังไม่สะอาดเท่ากับการล้างออกไป และขณะที่อยู่ข้างนอกพยายาม อย่าเอามือสัมผัสหน้าตาโดยไม่จำเป็น 

และในขณะที่เราเดินทางด้วยช่องทางสาธารณะหรืออยู่ในบริเวณที่มีการรวมกลุ่มกันของคนหลายๆคน ควรงดการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา เนื่องจากมีโอกาสที่เราจะไปสัมผัสกับเชื้อโรคแล้วนำมาติดโทรศัพท์ ทำให้เวลาเราใช้งานก็มีโอกาสที่เราจะได้รับเชื้อโรคมากขึ้น

JBO ถ้าพูดถึงคาสิโนออนไลน์แน่นอนว่า เป็นช่องทางในการทำเงินที่ดีมาก  ไม่ผ่านเอเย่นต์ตลอดการเดิมพัน 24 ชั่วโมง(https://www.rb88.best/)